Tavsiyeler (Kitap,Film)


FİLMLER

 AYI (Fransız filmi; çünkü başka ayı filmleri de var).

REİS BEY (NFK nın romanından uyarlama).

BABAM VE OĞLUM (Çağan Irmak);

KEMAN AĞITLARI | Yerli Sinema Filmi | 2020| ;

ÇÖL ASLANI (Libyalı Ömer Muhtar'ın hayatı);

ÇİZME (İsmail Güneş filmi);

BİR AYRILIK (İran filmi);

BAB AZİZ

CENNETİN ÇOCUKLARI (İranlı Mecid Mecidi filmi); Mecid Mecidi'nin tüm filmleri;

2. hatta 3.4. defa seyredilecek film (özellikle çocukların, gençlerin seyretmesi gerekli) ÇAĞRI filmi.

KİTAPLAR

Danışmanı olduğum çocuk kitabı 2 cilt.

https://www.mosquito.com.tr/yazardetay-asuman-turker-sadikoglu-11.html?fbclid=IwAR3kXlhZ-XPSpIvZFJxrCYjtL50Ax0E1hDbzDgnTIDbvVVccWu9sZVcEVd0

Danışmanı olduğum çocuk kitabı

https://satinal.timas.com.tr/oyunlarla-dini-degerler?fbclid=IwAR3317KYnDCRvy3rI1etr8leb6wZPkizmx-XnOIFHC7bZ6i56HHe-BD3j0g

Oyunlarla Dini Değerler - 1

------------------------------------

Danışmanı olduğum okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri va ebeveynlere:

https://www.nobelkitap.com/arzu-guzin-terzi-bul/?bul=Arzu%20G%C3%BCzin%20Terzi

Oyun ile Öğretme Okul Öncesi ve İlkokullar İçin Eğitsel Oyunlar

Danışmanlığını yaptığım, anne baba ve eğitimcilere yönelik güzel bir kitap:

Bir 1 kişi ve şunu diyen bir yazı 'AŞAĞILIK KOMPLEKSİ DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN Hacer Tek Elmas Çocuğu Uygun Ortam Sağlamak Cesaretlendirmek Tanımak Özgüven Sevgi Değerli Olduğunu Hissetmek İlgi Başarı Duygusu Dengeli Egitim Bağımsızlık Kitap' görseli olabilir

Aşağılık Kompleksi Din Eğitimi Açısından

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, IV cilt.

Harika bir fıkıh kitabı.

--------------------------------------------------------------------------------

Dünyanın en küçük çocuğu, Türkiye'de çocuk denilince ilk akla gelen yetişkinlerden Çocuk Vakfı Kurucusu, çocuk hakları savunucusu, çocuk yazarını tanımanızı be kitaplarını okumanızı isterim.

https://www.cocukvakfi.org.tr/vakif-hakkinda/vakfimizin-kurucusu/

https://www.nobelkitap.com/bul/bul=mustafa%20ruhi%20%C5%9Firin

--------------------------------------------------------

MEB Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı DİJİTAL KİTAP LİNKTEN OKUYABİLİRSİNİZ.

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kitap/degerler-egitimi-aile-ve-toplum/index.html

-----------------------------------------------------------------------------

SAĞLIKLI DÜŞÜNME YOLLARI İÇİN HARİKA BİR KİTAP:

https://www.youtube.com/watch?v=bsu6t5in7Gc&t=1s

Din Eğitimi El Kitabı

Yazarlar  : Zeki Salih Zengin - Yıldız Kızılabdullah - Muhuddin Okumuşlar - Fatih Genç - Süleyman Akyürek – Tuğrul Yürük - Adem Korukcu - Mehmet Zeki Aydın - Nevzat Aşıkoğlu - Mehmet Korkmaz - Hüseyin Yılmaz - Recai Doğan - Remziye Ege - Saadettin Özdemir - Şuayip Özdemir

Grafiker Yayınları    Ankara, 2012

Editörler :  Recai Doğan   -  Remziye Ege

Din Eğitimi, en genel ifadesiyle, bireyin dinî davranışlarında kendi istek ve iradesiyle gerçekleştireceği kalıcı değişiklikleri kılavuzlamaya katkı sağlayan bir süreçtir. Bu süreç aile, okul, sosyal çevre gibi çeşitli ortamlarda, planlı ya da plansız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kitap, söz konusu gerçekleştirilme biçimlerini, yöntemlerini, din eğitiminin gelişim seyrini ele alan ve bundan sonra olması muhtemel gelişmelere de işaret eden çeşitli makalelerden oluşmuştur. Yazarlar makalelerini, daha çok ilgili alanın üniversite öğrencileri başta olmak

üzere, konuya ilgi duyan herkesin pratik ihtiyaçlarından hareketle, onların sorularına cevap olacak ve gerektiğinde ilgili kaynaklara yönlendirecek mahiyette kaleme almışlardır.

456 Sayfa


 

 Tuğba Güler Bozkaya, Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.

Eğitimde drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü düşünmesini sağlayan, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol almasını, kendini ifade edebilmesini sağlayan, yaratıcı ve araştırıcı olma istek ve duygusunu geliştiren çağdaş bir eğitim yöntemidir. Bu sebeple drama yöntemi din ve ahlak eğitiminin genel amaçlarını gerçekleştirmede rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir.

Din ve ahlak öğretiminde drama yönteminin kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve bu yöntemi uygulamada zorlanan eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu kitap, teorik ağırlıklı bir çalışmadır. Ancak din ve ahlak öğretimi konularını uygulanışı, ders planlarına benzer bir şekilde ele alınarak etkinlikler başlığı altında uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Bu çalışma; eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için ayrıca ilahiyat fakülteleri ve tüm din eğitimi öğretmenlerine, Kur’an kursu öğreticilerine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.


Bahar Sevim, Din ve Ahlak Öğretiminde Oyun Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010.

Günümüzde geleneksel öğretim yöntemlerinden çok, yaparak ve yaşayarak öğrenmek ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerden aktif, katılımcı, yaratıcı ve üretken olmaları beklenmektedir. Bu süreçte öğrencilerin aktif olmalarını sağlamak için çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanmak gerekir. Bu çalışmanın oluşmasında, “Din öğretiminde eğitsel oyun yönteminden nasıl faydalanabiliriz?” sorusuna olan merak etkili olmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde oyun ve eğitsel oyun yöntemi üzerinde durulmuş; ikinci bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu kitap; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, anaokulu öğretmenlerine, ilköğretim sınıf öğretmenlerine ve Kur'an kursu öğreticilerine din ve ahlak öğretiminde yardımcı olmak ve dersi daha verimli kılmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, 23 adeti ders planı şeklinde olmak üzere toplam 46 oyun yer almıştır.


Bahar Sevim, Değerler Eğitiminde Oyun Örnekleri, Asitan Yayınevi, Sivas  2014.

Oyun yoluyla öğretme stratejisi değerler eğitimde kullanılması gereken bir stratejidir.

Çünkü ahlaki ve dini konular soyut olduğu için öğrencilere direkt verildiği zaman öğrencilerin ilgisini çekmektedir.

Önemli olan öğretilen bilgilerin davranışlara dönüştürülmesidir. Bu aşamada eğitsel oyunlar etkiliyse o zaman değerler eğitiminde bu tür etkinliklere yer verilebilmelidir.

Değerler eğitiminde, eğitsel oyun etkinlik türlerini rahatlıkla kullanabiliriz. Ancak ülkemizde, eğitsel oyun yöntemiyle ilgili kaynakların sayısının yetersiz kalması, özellikle de değer eğitiminde eğitsel oyun çalışmalarının ve uygulama örneklerinin çok sınırlı olması bir eksikliktir.

Değerler eğitiminde öğretmenlerin bu konudaki eksikliklerini giderici ve ufuklarını açıcı araştırmalara ihtiyaç vardır.

 

 

 

 

Fatma Çiftçi, Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2011.

Bu kitap, ilköğretim okullarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, kuran kursu öğreticilerine, 4. ve 5. sınıfların din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren sınıf öğretmenlerine, ayrıca ilköğretim öğrencilerine yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışma iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, temel öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ne anlama geldiği, genel özellikleri, üstün yönleri, sınırlılıkları, felsefî temelleri, konu seçimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, planlanması ve sınıfta uygulanması, ögeleri, proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrencinin ve öğretmenin rolleri, değerlendirme, teknoloji kullanımı, uygulama aşamalarıyla ilgili görüşler incelenmiştir. İkinci bölümde ise proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla yapılan öğretimde öğrencilerin ürettikleri materyaller verilmiştir.

Bu kitapta; pano yapma, tiyatro yazma ve oynama, resim çizme, hikâye yazma, resimlerle anlatma, maket yapma, kavram haritası yapma, sunu yapma, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı hazırlama, mektup yazma, şiir yazma, tişört yapma, kolye yapma, ilahî söyleme, slogan oluşturma, afiş yapma, bulmaca hazırlama, yarışma yapma, küp yapma, boyama kitabı yapma, broşür hazırlama, röportaj yapma, haber bülteni hazırlama, video yapma, gazete çıkarma, tebrik kartı yapma, günlük yazma etkinliklerini kapsayan 15 tane proje çalışması ilgilenenleri beklemektedir.


 

HATİCE GÜLOĞLU, ELİF'İN UMRE GÜNLÜĞÜ, TİMAŞ YAY. , İSTANBUL 2014.

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Hatice Güloğlu'nun sade bir dille ve sevimli bir üslüpla kaleme aldığı "Elif'in Umre Günlüğü"nü okurken çocuklar Elif ve ağabeyi ile birlikte Mekke, Medine şehirlerini; Kâbe'yi, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek ve Peygamber Efendimizin hayatına Elif’in kaleminden tanık olacaklar.  Elif'in günlüğünün sayfaları arasında tadına doyum olmaz bir umre seyahati çocukları bekliyor! 

Psikolojik danışma tekniklerini örneklerle açıklayan güzel bir kitap.

 MUTLU VE BAŞARILI ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN ANNE-BABA REHBERİ,

Mustafa USLU, Erkam Yayınları,  2014 İstanbul. 3 Kitaptan oluşan set:

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi - (1. Kitap)

Çocuk Aile Ve Okul - (2. kitap)

Çocuk Ve Hayat - (3. Kitap)


M.Ali Haşimi, Kur'an ve Sünnette Müslüman Şahsiyeti, Risale Yayınevi.

Kur’ân ve Sünnet’te insanın Rabbi, kendisi ve yaşadığı topluma yönelik bütün ilişkilerini ve yaşam tarzını kuşatan temel prensipler bulunmaktadır. İslâm’ın bu hükümler ile şekillendirdiği "müslüman şahsiyeti" eşsiz ve örnek bir insan tipidir. Bu değerler ile donanan bir müslüman, toplum içinde üstün değerlere sahip bir birey olarak seçkin bir konuma sahip olur. Elinizdeki eser bir müslümanın Rabbine, kendisine, ailesine, yakın çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı olan sorumluluklarını dile getirmekte, diğer insanlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kuran bir şahsiyete sahip olması için gerekli hususları Kur’ân ve sünnetten hareket ederek açık ve yalın bir şekilde sunmaktadır.


 

 


Muhammed Saki Erol, Aile Saadeti, Semerkand Yayınları, İstanbul 2007.

Aile Saadeti, evlilikle ilgili akla takılan hemen her konu için başvurulabilecek, güvenilir kaynaklardan yola çıkarak kaleme alınmış ender eserlerden. Ailede güzel geçim ve huzuru temin etme yolları, evlilikte yaşanan sorunların çözümü, kadının ve erkeğin yuvadaki vazifeleri ve hakları, gelin-kaynana diyaloğu, eşlerin anne-babalarına karşı hukuku, çocuk eğitimi ve terbiyesi, sabır, dua ve kanaat gibi mutluluğu besleyen güzel ahlaklar, evlilikte kıskançlığın sınırı, aile içi şiddet... Ve evlilikle ilgili daha bir çok güncel konunun cevabını eserde bulabilmek mümkün. Aile Saadeti’nin bir diğer önemli özelliği ise ele alınan konuların Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aile hayatından kesitlerle ve çeşitli hikayeler, ibretli menkıbelerle örneklendirilmesi...


 

Nüvit Osmay, İnsan Mühendisliği, Alfa Yayınları.

Kitap adı itibariyle " Insan Mühendisliği" ve bu içeriğinin ne olduğu çağırıştırmaya yetiyor. Insan toplumun ve sanatın temel kaynağıdır, ve kitap sürekli iletişim halinde olan bireylere; "yaşama sanatını " öğreten bir kaynak niteliğindedir.

Dünya liderlerinden, esnaftan, yöneticilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden, subaylardan,ev hanımınlarından... kısaca toplumun her kesiminden örnekler verilmiş ve bu örnekler özdeyişlerle güçlendirilmiştir. Hemen hemen her bölümün sonunda özdeyişlerden yararlanılmıştır.

Iki uzun bölümden oluşan kitabın ilk bölümü; insan ilişkileri, insan duyguları, daha iyi yaşamanın yolları, iletişimin önemi, konuşma, dinleme, hitabet... üzerine örnekler verilmiş insan hayatını kaliteli yapmanın yolları anlatılmıştır.

Birinci bölümde sık sık karşılaşılan örnekler genellikle dinleme ve düşünme sanatı ile ilgilidir.
Dinlemenin incelikleri, kazanımları ve insan bağları üzerindeki etkisinden uzunca söz edilmiştir. Konuşursan sadece bildiklerini tekrar edersin, ama dinlersen yeni seyler öğrenebilirsin.
Düşünce üzerine ise "insanlardan çoğunun mutluluğu, kendi düşünce ve görüşlerine bağlıdır." (Lincoln) denilmiştir. Mutluluk ve huzur karşısındaki insanların görüşlerine saygı duymalarından kaynaklandığını belirtmiştir. Birbirimizin hayatını güclestirmeyelim.

Diğer değindiği konular; dürüstlük, huzur, mutluluk, okumak, kitaplar, görmek, duymak, konusmak, kişisel özgürlüklerimize giden yollar, gelecek planları ve temkinli olmanın yolları, sevgi, saygı.... ve daha bir cok konuya değinilmiştir.

Mutluluk ve huzurun başlangıcı olarak, insanın yaptığı işi severek yapmasının altı çizilmiştir.

Insan hayati domino taşları gibidir. Yerinden oynayacağımız taş tüm taşları yıkabilir. Bu yüzden insan iletişimine dikkat etmeli insan kalabilmeyi hayattaki gayemiz saymalıyız. Bir babanın öğütleri;
"Oğlum, onlar sana kaba hareket etseler bile sen herkese karşı nazik ol. Şunu unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen olduğundan değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun."

Kitabın ikinci bölümü yöneticilere yönelik bir içerikte. Insanlarla ilgilenen, insanlara karşı görevi olan tüm meslek guruplarına öğütler, başarı metotları ve insana iş yaptırma sanatının anlatıldığı bölümdür. Işletme mühendisleri, yöneticiler, iş adamları... gibi insanlardan sorumlu bireyleri yönetim konusunda zenginleştirmeye yönelik konu ve örnekler vardır.

Insana dair her şeyin olduğu bu kitap başucu kitabı olacak niteliktedir. Rastgele açılacak bir sayfadan mutlak bir kazanç sağlayacağımız bir kitaptır. Ben bunu günlere yayarak okudum, çünkü içinde düşünüp hayatımıza katacağımız cok konu var. Ve kesinlikle kendi adıma çok kazanç sağladığım bir kitap oldu. Kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.

KİTABI İNDİRMEK İÇİN:

https://okumedya.com/N%C3%BCvit%20Osmay%20-%20%C4%B0nsan%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi.pdf 

 

 

HER GENÇ 2 -3 DEFA OKUMALI

Aşağıdaki linkte görebilirsiniz:

https://turuz.com/search?q=gen%C3%A7lerle+ba%C5%9Fba%C5%9Fa

 

Mahmut Esad Coşan, Dilimiz ve Kültürümüz, Server İletişim, İstanbul 2008.

------------------------------------------------

Ceylan Daş, Ezbere İlişkilere Ezber Bozan Çözümler, Altınordu Yayınları.

Aile içi iletişim konusunda harika bir kitap.

Bu kitap okuyucuların romantik ilişkileriyle ilgili olarak nerelerde ve nasıl zorluklar çektiklerini anlamalarına, başka kişilerin de benzer zorluklar çektiklerini görmelerine, iletişim kanallarının nasıl kapandığını ve nasıl açılacağını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Bu kitapta şimdiye kadar bu konuda yazılmış olan kitaplarda yer almayan farklı bir bakış açısı, farklı bir model sunulmaktadır. Bu modelin adı psikogenetik modeldir.

Psikogenetik model anne-babanız arasındaki ilişkinin sizin ilişkilerinize nasıl damga vurduğu, nasıl bir iz bıraktığı ile ilgilidir. Bu modele göre anne-babanızın ya da sizi büyütenlerin davranışları, alışkanlıkları ve ilişki tarzları sizin bilinçdışınızda yer alır. Dolayısıyla psikogenetik model bu bilinçdışı örüntülerin incelenmesini,  bilince çıkarılmasını ve değiştirilmesini amaçlar.

İlişkilerimizde mutlu ya da mutsuz olmamızın nedeni kader değil psikogenetik ilişki modelimiz ve bu modelde yer alan davranış repertuarımızdır.

 

 

 Aysel Zeynep, Öykülerle Esmaü’l-Hüsna, Kardelen Yayınları, İstanbul 2006.

İnsan iyiyi ve güzeli tanıdıkça daha çok sever. Yücelerin en yücesi ve güzellerin en güzeli olan Allah'ı da tanıdıkça, daha çok sever. Sevdikçe daha iyi tanımak ister. Hiç kuşkusuz O'nu tanımanın en güzel yollarından biri Esma-ü'l Hüsna'yı yani O'nun güzel isimlerini öğrenmektir. Yüce Allah'ın her adı, O'nun ayrı bir özelliğini belirtmektedir. Bu nedenle anlamını güzelce öğrendiğimiz her isim, O'nu daha iyi tanımamızı, sevmemizi ve O'na daha çok hayran olmamızı sağlar. Biz O'nu seversek, O bizi severse dünyamız ve ahiretimiz huzurlu ve güzel olur. O'nu sevmek ve O'nun tarafından sevilmek mutlulukların en büyüğüdür. Yüce Allah'ın isimlerini öykülerle anlatan bu kitabı okurken O'nu daha yakından tanıyacak ve daha çok seveceksiniz.


 Ahmet Mahir Peşken, Bu Evde Mutlu Bir Aile Var, Nesil Yayınları, İstanbul 2008.

Penceresine bir çift kumru konmayan ev yoktur. Kumruların birbirlerine olan düşkünlüğü herkesi hayran bırakır. Birbirlerinden aldıkları sevgiyle, öyle güzel öterler ki keşke her evin camında bir kumru yuva yapsa diye düşünmeden edemez insan. Zaten onların yuvası o kadar basittir ki dal parçalarını bir araya getirerek mutluluğu yakalarlar. Eşlerine sadakatleri yine onların en belirgin özelliklerindendir. Bu muhabbeti yaşayan sadece kumrular değil tabii. Hiçten mutluluk üreten aileler hâlâ aramızda yaşar. Kumrular gibi muhabbeti daim olan ailelerin öyle güzel özellikleri olur ki onları gıptayla izlersiniz. Onlar, muhabbetlerine dedikodu ve gıybet karıştığında rahatsız olurlar. Onlar güzel şeyler konuşmak için vardır.

Onlar, muhabbet etmek için illa çok güzel ortamlar, uygun zemin ve münasip zaman beklemezler. Bulundukları konum ve şart ne olursa olsun kelimelerden ışık yakarlar. Hem içlerini, hem dışlarını mutluluk ışıklarıyla aydınlatırlar. Onların sözleri ilaç gibidir. Cümleleri bala benzer. İşte bu yüzden kumru muhabbetinin tadına doyum olmaz.

“Kumru Muhabbeti” tadında bir kitap. Okuyan ve uygulamaya koyabilen herkes kapılarına “Bu Evde Mutlu Bir Aile Var” yazısı yazabilecek kadar mutluluğu yudumlamışlardır.


Gülser Öztürk, Bulmacalar ve Testler İle Temel Dini Bilgiler, Bilgecan Yayınları

Her yaşta insanıızınÖzelliklede çocuklarımızın yararlanabileceği bu kitapta, çengel bulmacalar,testler, namaz çizelgeleri, şekilli namaz bulmacaları sizleri bekliyor.


Aydın Başar, Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya Doğru, Nida Yayınları, İstanbul 2012. 240 sayfa.

Eshab-ı Kehf kıssası bize az sayıda olmalarına rağmen, güçsüz olmalarına rağmen, yoldan çıkmış toplumlarına uyum sağlamak yerine mağaraya yani kendi inançlarını pekiştirecekleri alana sığınmayı tercih eden asil gençlerin örnek hayatlarını anlatıyor.

Bugün bizim yapmamız gereken de aslında onların yaptıkları şeyden farklı bir şey değildir. Biz de modern çağın ve ona teslim olan toplumumuzun bize dayattığı anlayışlara ve o anlayışların uzantısı olan kavramlar dünyasına teslim olmak zorunda değiliz. Çünkü modern çağın ulaştığı nokta cahiliyenin ulaştığı noktadan pek de farklı değil... Bu anlayışlar, biz farkında olalım ya da olmayalım, bizi bir şekilde şirke bulaştırmaktadır.

Seküler dünyanın bizi sokmaya çalıştığı kalıba girmemek ve buna karşı direnebilmek için çok ciddi bir zihni hazırlık dönemine ihtiyacımız var. Batıl felsefe ve düşünce kalıplarından soyutlanarak kendi kavramlarımızın mağarasına dönmenin vakti geldi. Mağaramıza döndüğümüz zaman bize dayatılan birçok kavramın aslında bize ait olmadığını, fıtratımıza da uygun olmadığını fark edeceğiz. Mağaraya yönelmek, uydum kalabalığa basitliğinden bizi kurtaracak olan asil tavırdır. Mağaraya yönelmek, ancak bedel ödeyebilecek insanların karıdır. Mağaraya yönelmek, dünyanın süsünü gösterişini terk etmenin ve bir davaya adanmanın adıdır. Şirkten ve şirke bulaşmış her türlü düşünceden uzaklaşmaktır. Çürümüşlüğe ve kokuşmuşluğa dur diyecek dirilişin temellerini atmaktır.


Aydın Başar, Kırk Yazarla Ufka Doğru, Çıra Yayınları, İstanbul 2016. 303 Sayfa.

Yazar şöyle diyor:

Şırnak'ta bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra 2009 yılında İstanbul'a taşınmamızla birlikte ilim ve irfan dünyasının güzide şahsiyetleri ile tanışıp sohbet etme imkânı buldum. Onların tecrübe ve birikimlerinden karınca kararınca istifade etmeye çalıştım.

"Büyüklerine hürmet etmeyen bizden değildir." (Buhârî, Edebü'l Müfred, 354) hadis-i şerifi mucibince onlara hürmet göstermeye gayret sarfettim. Zannedersem hayatımda bunun birçok bereketini gördüm. İyilik ve hayırların büyüklerle beraber olduğunu çok şükür farkettim.

2010 ile 2015 yılları arasında çeşitli yayın organlarında yayınlamak üzere onlarla yüz yüze mülakatlar yaptım. Bu mülakatlardan bir kısmını işte bu elinizdeki kitapta topladım.

Sizlerden de bu kitabı bilhassa gençlere ulaştırma anlamında katkılarınızı bekliyoruz. Çünkü bu kitapta ilimden irfana, ahlaktan adab-ı muaşerete, tarihten tasavvufa, evlilikten çocuk eğitimine kadar Müslüman gence lazım olabilecek birçok konuda bilgiler bulunuyor.

İrfan toplumunu oluşturmaya giden yolda büyüklerimizin bu birikimlerinin okuyucularımıza faydalı olacağına yürekten inanıyoruz.


Gelecek 50 Yıl (21. Yüzyılın İlk Yarısında Hayat ve Bilim)

Editör: John Brockman, Çeviri : Nurettin Elhüseyni, İstanbul 2005. 344 sayfa.

Bilim başdöndürücü bir hızla ilerliyor... Tabii, gündelik hayatımız da değişiyor ve daha da değişe-cek. 50 yıl sonra nasıl bir dünyada, nasıl yaşayacağız?

Gelecek 50 Yıl, işte bu sorulara cevap arıyor. Dünyanın en önemli popüler bilim yazarlarından John Brockman, herbiri kendi alanında önde gelen 25 bilimciyi biraraya getirerek, bilimin ve dolayısıyla hayatımızın geleceğine dair aydınlatıcı bir manzara çiziyor.

Giderek daha fazla uzaya açılıyoruz ve yayılıyoruz. Evrendeki bu ilerleyişimiz hem geleceğe hem de geçmişe doğru. Onun için, bu yolculuk, evrenin nasıl oluştuğu konusunda daha fazla bilgi verecek bize. Yeryüzü'ndeki hayata benzeyen veya benzemeyen hayatlar var mı? Bu konuda da daha fazla bilgi edineceğiz.

Önümüzdeki 50 yılda beynin gelişimi ve evrimi konusunda bir devrim yaşayacağız. Bu devrim sağlık alanında da kendini gösterecek, robotların yönlendirilmesinde de... 50 yıl sonra genlerimizin her birinin tam metnini öğrenebileceğiz.

50 yıl içinde bize yardımcı olacak robotlara sahip olacağız, ama "bilinçli" robotlar için beklememiz gerekecek. 50 yıl sonra karada, suda ve havada gidebilen bir tür sessiz bireysel taşıt geliştirilme ihtimali yüzde 50. 50 yıl içinde basit ve cansız biyokimyasal maddeleri kullanarak bir test tüpünde bir hayat meydana getirmeyi başa-racağız. Böylece şu anda iyileştirmesi güç olan birçok hastalığın üstesinden gelebileceğiz.

Önümüzdeki 50 yılda, bedenlerimize robot teknolojisinin, silikonun ve çeliğin girmesini benimseyeceğimiz bir kültürel değişim yaşanacak


BEN NESLİ

Bugünün Gençleri Niçin Bu Kadar Özgüvenli ve İddialı Fakat Bir O Kadar da Depresif ve Kaygılı?        J

Jean M. Twenge, çev. Esra Öztürk, Kaknüs Yayınları. 380 sayfa.

Yazdıklarıyla hep manşet olan psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge, 1970, 1980 ve 1990'larda doğan 'Ben Nesli' mensubu gençlerin hoşgörülü, özgüvenli, açık fikirli ve hırslı fakat bir o kadar da sinik, depresif, yalnız ve kaygılı olduğunu, kışkırtıcı bir kitapla ortaya koyuyor.

Kendisi de bir Ben Nesli mensubu olan Dr. Twenge, bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı nesiller arası araştırmada, 60 yıllık bir süreç içinde yaşamış 1.3 milyon kişiyi mercek altına yatırarak bugünün gençlerinin ayırıcı özelliklerini tespit etti. Bulduğu şok edici gerçekler arasında, cinsel davranışlarda dramatik farklılıklar ile gelecek günlerin bu nesil için nasıl olacağına dair tartışmalı öngörüler de var. Twenge'nin gerçek kişiler hakkında anlattığı esprili olduğu kadar şaşırtıcı hikayeler Ben Nesli'nin hayallerini, hayal kırıklıklarını ve mücadele etmesi gereken zorlukları ortaya koyuyor.

'Ben Nesli', gençliğin genel karakterini büyük ölçüde değiştirerek günümüz toplumunda birey olma kavramına bambaşka bir bakış açısı getirdi. Bir yanda bu neslin iddialı ben-merkezciliği, diğer yanda ise rekabet içindeki dünya pazarları, yüzyılımızın başlıca meselelerinden birini oluşturmaktadır. Tartışmalı, eğlenceli ve çözüm önerici kitap, bir önceki nesle çocukları hakkında fikir vermekle kalmayıp 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlardakilerin kendilerini daha iyi anlamalarına da yardımcı oluyor.

Bugünün Gençleri Niçin Bu Kadar Özgüvenli ve İddialı Fakat Bir O Kadar da Depresif ve Kaygılı?

Jean M. Twenge, çev. Esra Öztürk, Kaknüs Yayınları. 380 sayfa.

Yazdıklarıyla hep manşet olan psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge, 1970, 1980 ve 1990'larda doğan 'Ben Nesli' mensubu gençlerin hoşgörülü, özgüvenli, açık fikirli ve hırslı fakat bir o kadar da sinik, depresif, yalnız ve kaygılı olduğunu, kışkırtıcı bir kitapla ortaya koyuyor.

Kendisi de bir Ben Nesli mensubu olan Dr. Twenge, bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı nesiller arası araştırmada, 60 yıllık bir süreç içinde yaşamış 1.3 milyon kişiyi mercek altına yatırarak bugünün gençlerinin ayırıcı özelliklerini tespit etti. Bulduğu şok edici gerçekler arasında, cinsel davranışlarda dramatik farklılıklar ile gelecek günlerin bu nesil için nasıl olacağına dair tartışmalı öngörüler de var. Twenge'nin gerçek kişiler hakkında anlattığı esprili olduğu kadar şaşırtıcı hikayeler Ben Nesli'nin hayallerini, hayal kırıklıklarını ve mücadele etmesi gereken zorlukları ortaya koyuyor.

'Ben Nesli', gençliğin genel karakterini büyük ölçüde değiştirerek günümüz toplumunda birey olma kavramına bambaşka bir bakış açısı getirdi. Bir yanda bu neslin iddialı ben-merkezciliği, diğer yanda ise rekabet içindeki dünya pazarları, yüzyılımızın başlıca meselelerinden birini oluşturmaktadır. Tartışmalı, eğlenceli ve çözüm önerici kitap, bir önceki nesle çocukları hakkında fikir vermekle kalmayıp


Hayat Felsefesi Yâhud Yaşamak Sanatı        

Kadir Mısıroğlu, Sebil Yayınevi, İstanbul 2016. 208 sayfa.

Nazarî olan ilmin tatbîkâtı "San'at" veya "Fen"dir. Felsefe ise, aslında sırf akla dayanarak hayat ve kâinâtı îzâh eden bir fikir sistemi olduğu halde umûmîyetle bir zihniyeti ifâde etmek için de kullanılır.

İşte biz de eserimizi bu iki kelimenin tatbîkât ve zihniyet tarzındaki anlaşılışını esas alarak isimlendirdik. Takrîben iki yüz yıldan beri buhrandan buhrana sürüklenen cemiyetimizde, fikrî muhtevâları vahim bir sûrette sakatlatılmış olan gençlerimize, hayatlarını verimli kılacak belli başlı prensiplerle onların amelî hayâta aksediş şekillerini birlikte sunmaya çalıştık.Güzel İnsan Modeli, Nevzat Tarhan Nevzat TARHAN

 

 

Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed, Nesil Yayınevi, İstanbul 2006.

Bilal Yorulmaz,Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Oruç, Kitabım DEM Yay., 2013

Bilal Yorulmaz,Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Hac, Kitabım DEM Yay., 2013

Bilal Yorulmaz, Bilmeceli Bulmacalı Oyunlu Namaz, DEM Yay., İstanbul 2012.

http://cocuklarbizim.blogspot.com/2012/07/namaz-kitabm.html

Kadriye Bayraktar, Evliya Çelebi'nin Kırım Seyahati, Semerkand Çocuk Yay., İstanbul 2012.

Faaliyetlerle Din Eğitimi, Bahçevan Kitapları, İstanbul 2009.

Benim Güzel Dinim 1 - İbadetlerimi Öğreniyorum 1, Ufuk Eğitim Kitapları

Benim Güzel Dinim 2 - İbadetlerimi Öğreniyorum 2, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.

Benim Güzel Dinim 3 - İman Esaslarımı Öğreniyorum 1, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.

Benim Güzel Dinim 4 - İman Esaslarımı Öğreniyorum 2, Ufuk Eğitim Kitapları, İstanbul 2009.

Şaban Karaköse ve Rukiye Karaköse, Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü

Bulmacalar ve Testler İle Temel Dini Bilgiler  

Duran Çetin, Portakal Kızım  (Roman), Beka Yayınları, İstanbul 2008.

Duran Çetin, Büyük Ödül  (Öyküler), Beka Yayınları, İstanbul 2009.

Ahmet Coşkun, Sohbetler ve Hatıralar, Ensar Neşriyat.

Yıldız Mumyakmaz, Kutlu Gül'ün Yâdı, Medrese Kitabevi, Afyon 2009.

Bu kitapta,Kutlu doğum haftalarında hanımalara yönelik oynanan piyeslerin metinleri yer almaktadır.

Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası.

Şaban Karaköse, Mevlana'dan Düşündüren Hikayeler, Yakamoz Yayınları, İstanbul 2007.

Şaban Karaköse, Din Eğitiminde Bireyi Tanımak, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2007.

Rukiye Karaköse, Ergen Psikolojisi ve İletişim, Yakamoz Yayınları, İstanbul 2008.

Pelin Pektaş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Özel Ceceli Okulları, Ankara 2008.

Lütfü Şentürk ve Seyfi Yazıcı, Diyanet İslam İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1997.

Doğan, Recai ve Tosun, Cemal,  İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002.

Doğan, Recai ve Tosun, Cemal, İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıflar için Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yay. Ankara 2003.

Doğan, Recai ve Tosun, Cemal, İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıflar için Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritaları, Pegem A Yay. Ankara 2005.

Nurten Ceceli Alkan, Gel Beraber Evcilik Oynayalım Ben Anne Olayım Sen De Baba Kadın Kimliği Üzerine Bir Söyleşi, Ceceli Yayınları, Ankara 2006.

Nurten Ceceli Alkan, Masa Başı Minder Üstü: Mutlu, Başarılı ve Anlamlı Bir Yaşam İçin Önce Aile, Ceceli Yayınları, Ankara 2006.

Halil Atalay, Çocuklara Öykülerle Kırk Hadis, Ribat Yayınları, Konya 2007.

Hasan Keskin, Kur'an'da Çocuk, İstanbul 2010.

Vehbi Vakkasoğlu, Kalp Sevmekten Yorulmaz, Nesil Yayınları, İstanbul 2006.

Ali Erkan Kavaklı, Evde ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları, Nesil Yayınları, İstanbul 2004.

Kudret Eren Yavuz, Çocuğunuzun Duygusal Zekâ Gelişi İçin Küçük Sağlam Adımlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

Sıtkı Aslanhan, Başarıve Mutluluk İçin Hayata Gülümse, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2004.

İbrahim Ünal, Çocuk ve Biz, Nesil Yayınları, İstanbul 2004.

Şaban Karaköse, Mevlânâ'dan RUHSAL TERAPİ Metinleri, Yediveren yay., İstanbul 2011.

http://www.fihimafih.org/?Syf=26&Syz=5224

Vahbi Vakkasoğlu, Nikah Şekeri, İstanbul 2005.

Bahçevan (12-14 Yaş Grubu) (Karakter Eğitimi Dizi) İkinci Kitap

http://www.erkamalisveris.com/bahcevan-911-yas-grubu-p-43745.html

http://www.erkamalisveris.com/bahcevan-1214-yas-grubu-p-43746.html?osCsid=8273f1fbd91d1c75670492ba07361b33

http://www.erkamalisveris.com/ peygamber-ahlâkini-referans-alan-karakter-egitimi-p-43747.html

Bizim Bahçe, Çocuklar İçin Karakter Eğitimi Dergisi

http://www.bizimbahce.com.tr/

Neslihan Nur TÜRK, Çocuklarımızla Neler Yapabiliriz? Erkam Yayınevi, İst. 2008.

http://www.neslihannurturk.com/Eser,Cocuklarimizla-Neler-Yapabiliriz-36.html

Neslihan Nur TÜRK, Kitapçıkla Güle Oynaya, Erkam Yayınevi, İst. 2008.

http://www.neslihannurturk.com/Eser,Kitapcikla-Gule-Oynaya-37.html

Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed, Nesil Yayınları  

http://www.nesilyayinlari.com/urun_detay.php?uid=748

Saliha Erdim, Eşimi Anlamak İstiyorum, Hayat Yayınları.

Aile içi iletişim konusunda yaşanmış örenklerin yer aldığı güzel bir kitap.

Bayram Ali Çetinkaya, Hakikat Arayışında Akıl ve Kalp, Rağbet Yayınları, İstanbul 2019.

Fotoğraf açıklaması yok.

Fotoğraf açıklaması yok.

https://www.kitaparasi.com/dolunay-ve-yildizlar

KONYALI HANIM EFENDİLERİ TANIMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDERİM.

Dolunay ve Yıldızlar

Mevlana Ruhsal Terapi Şaban Karaköse - Rukiye Karaköse

 

 


-->