Özgeçmiş


Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

1959 yılı Konya Çumra doğumludur. İlkokulu Çumra’da, ortaokul ve liseyi İzmir ve Manisa’da okudu. 1985'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993'de Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

Ankara'da öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve 2011-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde çalıştı. 1998'de doçent ve 2004'de profesör oldu.

Tunus'ta 10 ay, Belçika'da 3 ay, Fransa ve Almanya' da birer ay araştırmalarda bulundu.

Hâlen Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Zeki AYDIN'ın çocukluğu

http://www.mehmetzekiaydin.com/kaptan/dimg/247932917725905307892011-21.pdf

Mehmet Zeki AYDIN'ın Özgeçmişi ile ilgili videolar

https://www.youtube.com/watch?v=Vu3kUKB-AHg

https://www.youtube.com/watch?v=BSCgdWfGqNc

https://www.youtube.com/watch?v=NKMnyL60TQs&t=973s

https://www.youtube.com/shorts/RTqUbJ-e19A

https://www.youtube.com/watch?v=_Ac-S0YBfJM

https://www.youtube.com/watch?v=HZqjcmmTwFQ

https://www.youtube.com/shorts/RTqUbJ-e19A


-->