Akademik Çalışmalar


OKUTTUĞU DERSLER

1.LİSANS DÜZEYİNDE                                                

Din Eğitimi

Eğitim Bilimine Giriş                                                            

Genel Öğretim Yöntemleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri                           

Özel Öğretim Yöntemleri   

Eğitimde Program Geliştirme                          

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 

Dinî Danışmanlık ve Rehberlik

Modern Dünyada İslam    

Ahlak ve Değerler Eğitimi                                 

İslâm Eğitim Tarihi                                      

Din Öğretiminin Özel Yöntemleri

Pratik Dinî Hizmetler

Dinî Hitabet  

Sosyal Değişim ve Din Öğretimi

Dinlerde Ahlak

Yaygın Din Öğretimi

Medya ve İletişim

Topluma Hizmet Uygulamaları

Öğretmenlik Uygulaması                              

2.YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE

Ailede ve Okulda Ahlak Eğitimi

Din ve Ahlâk Eğitimine Giriş

Örgün ve Yaygın Din Eğitiminin Sorunları

Din Eğitimi Biliminin Temel Kavramları

İslâm Eğitim Tarihi

Din ve Ahlâk Öğretiminde Yöntemler

Okulöncesi Din Eğitimi

Din Eğitiminde Program Geliştirme

Din Eğitimi Felsefesi

3.DOKTORA DÜZEYİNDE

İslam ve Batı Eğitim Tarihi

Eğitim Felsefesi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

* Çizgi Film Karakterleri ve Yan Ürünlerinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri (Winx Club Çizgi Film ve Yan Ürünleri Örneği), Hatice Güloğlu, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, 2019, MÜ SBE)

* Ahlak Öğretiminde Fotoğraf ve Resim Kullanımı, (Şeyma Efendioğlu, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, 2019, MÜ SBE)

* İmam Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, (Mevlüt Kesman, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, 2018, MÜ SBE)

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Disiplini Bozan Öğrenci Davranışlarına karşı Tutumları (Hayri Güzel, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, 2014, MÜ SBE)

* İş Adamlarının Ahlaki Değerleri Üzerine Bir Araştırma (İstanbul Avrupa Yakası Örneği) (Coşkun ŞİŞLİ, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2007, 96 s.)

* İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde İnançla İlgili Konuların Öğretimi, (Selim Demiryürek, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010)

* Din Eğitiminde Dramatizaston Yöntemi, (Ramazan Diler, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2001)

* Alışkanlıkların Din Eğitimindeki Yeri (Şule KURT/ÇELENK, Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2004, 170 s.)

* Aşağılık Duygusu ve Din Eğitimi (Hacer TEK, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE,  2008, IX+194 s.)

* Bireyin Dinî Tutum ve Davranışlarına Etki Eden Anne Baba Davranışları ve Diğer Çevre Faktörleri (14-17 Yaş Grubu) (Özlem PEHLİVAN, Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2002, 112 s.)

* Çocuğa Dostluk ve Arkadaşlık Eğitiminin Verilmesi (Gökçe ÇELİK, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2008, XII+285 s.)

* Çocuklara Yönelik Televizyon Dizilerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, (Hacı Mehmet KARATAŞ, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010, IX+108 s.)

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretiminde İnançla İlgili Konuların Öğretimi (Selim DEMİRYÜREK, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010, VIII+97 s.)

* Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Yöntemi ve Uygulama Örnekleri (Tuğba GÜLER, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2005, 229 s.)

* Dinî Danışmanlıkta Destek ve Teşvik Bildiren Teknikler ve Diyalog Örnekleri (Seyhat DOĞAN, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2006, VII+65 s.)

* Dinî Danışmanlıkta Kabul ve Anlayış Bildiren Teknikler (Süleyman Güler, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2005, )

* Dinî Danışmanlıkta Telkin ve Öğretmeye Yönelik Teknikler (Şule Koçbay, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2008, VI+49 s.)

* Fahrettin Razi’nin Tefsir-i Kebir İsimli Eserindeki Eğitimle İlgili Görüşleri (Aybala Hatun Makas, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2008,VI+128 s.)

* Halkın Dinî Bilgileri ve Bu Bilgileri Öğrenme Kaynakları –Rize İli Örneği- (Savaş Çetinkaya, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2009, XII+133 s.)

* İbni Haldun’un Din Eğitimi İle İlgili Görüşleri (Adem Gün, Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2002, 185 s.)

* İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Elemanı ve Öğrenci İlişkileri (Ekrem Yurt, Doç. Dr. Mehmet Zeki Aydın, CÜ SBE, 1999, 192 s.)

* İlköğretim Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf Müfredatında Bulunan “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım” Ünitesinin Öğretimi (Abdurrahman Korucu, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2009, VII+92 s. )

* Sosyo-Ekonomik Düzeyi Yüksek Kadınların Dinî Bilgileri ve Bunları Nereden Öğrendikleri (Nurdan Masat Subaşı, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2006, 149 s.)

* Yıldızeli’nin Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapısı (Demirözü ve Üyükyaylası) (Mualla İpek, Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2004, 147 s.)

*Kangal’ın Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapısı Üzerine Bir İnceleme (Ergin DOYMUŞ, Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 1998, 217 s.)

* Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde Uygulama Örnekleri (Fatma Çiftçi, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010)

* Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din ve Ahlak Eğitimi (Safiye Nuran Han, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010)

* İslam Ticaret Ahlakında Merhamet Boyutu (Muhammed Şirin Arslan, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2011)

* Kur’an Kursu Öğrencilerinin Beklentileri (Manisa İl Örneği) (Rüveyda Gülgör, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, CÜ SBE, 2010)


-->